Arančin blok
O BLOKU

2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012

rss
Dopis do Respektu o řešení úloh v článku o výuce informatiky 23.9.2018

Milí čtenáři,

budou to pomalu tři týdny, co mě můj kamarád matematik Michal upozornil na článek o výuce informatiky, který vyšel v internetové verzi Respektu, a navrhl, abychom napsali dopis, ve kterém poukážeme na chyby, jež se v článku vyskytly. Poměrně rychle jsem souhlasila, že jde o dobrý nápad, a před více než čtrnácti dny jsme náš soupis poslali do redakce. Od pana Nádoby, takto pisatele dotyčného článku, se nám dostalo rychlé odpovědi, že naše postřehy „zní znepokojivě" a mrkne na ně, „jak to jen půjde". Vzhledem k tomu, že k tomuto dni stále visí dotyčný článek na stránkách Respektu bez opravy či dodatku, podělila jsem se o tuto příhodu s několika přáteli, kteří následně vyjádřili zájem si náš dopis přečíst. Jelikož vás začíná být trochu moc, než aby se mi to chtělo každému jednotlivě přeposílat, poskytuji znění dopisu zde ve svém bloku. Problematický text byl v neděli 23.9.2018 odpoledne stále dostupný na této adrese. Pro případ, že se toto změní (což by mělo!), udělala jsem i několik screenshotů, abyste věděli, na co jsme reagovali -- tyto taktéž můžete najít níže (článek byl dostupný širé veřejnosti, ne jen předplatitelům). Potíž patrně tkví v tom, že se novinář pokusil krátit vzorová řešení, která již byla v podstatě nejkratší možná, pokud měla být zároveň i správná, úplná a srozumitelná.

screenshot článku screenshot článku screenshot článku screenshot článku screenshot článku screenshot článku screenshot článku screenshot článku screenshot článku screenshot článku screenshot článku screenshot článku screenshot článku screenshot článku screenshot článku screenshot článku screenshot článku screenshot článku

Vážený pane Nádobo,

přečetli jsme si váš článek o výuce informatiky a chtěli bychom vás upozornit na několik nedostatků v řešeních, která poskytujete. Připomínky k úlohám o perlovém náhrdelníku a o nádraží jsou méně důležité než ty zbývající.


Perlový náhrdelník

Ve zdůvodnění vyloučení odpovědi A je třeba rozvinout slovo „černé" zájmenem „žádné", jinak je vysvětlení nejasné, až nesmyslné. (Puntičkář by také mohl podotknout, že *pravdivé tvrzení* o přítomnosti tří sousedících bílých perel není *způsobem řešení*.)


Stanice metra

Není pravda, že nemají-li dvě trasy (v metru, které umožňuje přesun kamkoli za použití nejvýše dvou tras) žádnou společnou stanici, zrušení jedné z nich nepoškodí možnost dopravy s nejvýše jedním přestupem. Nákres protipříkladu můžete nalézt v příloze -- pokud zrušíme červenou trasu, nebude možné se dostat z A do D nanejvýš s jedním přestupem.

nákres čtyř stanic metra

Nádraží

Pokud v motivaci poukazujete na možnost použití binárních čísel, bylo by vhodné i předvést řešení, které tato čísla používá.


Pizzerie

Chybí řádné zdůvodnění jak hranice dolní (t.j. proč nelze jídlo upéci rychleji než za 50 minut), tak hranice horní (t.j. proč jídlo za 50 minut upéci lze). Intuitivní použití vašeho návodu říkajícího, že pizzy dáme „do pece postupně za sebou", se zdá být takové, že pizzy do pece nasázíme *bezprostředně* za sebou, což ale právě nejrychlejší přípravu jídla neposkytuje. Jediné, k čemu můžeme samotný poznatek, že „pizzy nelze péci současně, musí tedy do pece postupně za sebou", použít, je ohraničení doby přípravy zdola čtyřiceti minutami (15+15+10=40).


Bobří svačina

Strategie říkající, že chodby je třeba využívat na maximum, je ve sporu hned s následující větou, podle které mají v první minutě přelézt z A do B jen tři bobři místo možných čtyř. Je ve sporu i s tabulkou, ze které vyčteme, že ve druhé minutě jsme stále nechali jednoho bobra odpočívat v A, přestože tam již nemusel být. Podrobný slovní popis začínající tím, že v první minutě tři bobři přelezou z A do B, je s tabulkou v rozporu také, protože tato uvádí, že v první minutě do B přelezou bobři čtyři. K úplnému řešení je také třeba vysvětlit, proč se bobři nemohou do jídelny přesunout za méně než čtyři minuty.


Bludiště

K úplnému řešení je třeba vysvětlit, proč není možné uniknout z A.


Ověřili jsme si na stránkách samotného Bobříka, že původní vzorová řešení jsou správná a úplná, a domníváme se tedy, že svoje připomínky adresujeme správně.

S pozdravem

Aranka Hrušková a Michal Buráň