Arančin blok
O BLOKU

2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012

rss
Trocha maďarské politiky 23.7.

Některým z vás jsem možná vyprávěla o různých bizarních plakátech, kterými maďarská vláda čas od času oblepuje celou zemi, ale když před čtrnácti dny přišla nová vlna, která opět posunula hranice neuvěřitelnosti, nejen že jsem se naštvala, ale taky jsem si uvědomila, že slova již nestačí. Konkrétně teď se věc má tak, že začíná nová národní porada. Národní porada, to je prosím vynález Viktora Orbána a probíhá přibližně jednou za půl roku. Funguje to tak, že každý zletilý občan dostane poštou dotazník s velice návodně naformulovanými otázkami, pro každou z nich má vybrat jednu ze dvou možných odpovědí a poslat to vládě zpátky (případně to lze vyplnit i online). A Orbán pak říká, že jak vyplynulo z národní porady, Maďaři chtějí to a to či si myslí to a to atd. Příchod takové porady je pak ohlášen záplavou tematických billboardů, kterým nemůžete uniknout ani tak, že nevyjdete z domu, protože vláda je cpe i do reklam internetových.

Tolik tedy úvod, níže prosím nalezněte snímky nejnovějších plakátů a příslušného dotazníku a mnou pořízený, nedokonalý překlad jeho otázek (některé technické termíny jsem zjednodušila a některým jsem zcela neporozumněla, tak prosím berte text hlavně jako ilustrativní).


dotazník národní porady -- první strana
dotazník národní porady -- první strana
dotazník národní porady -- druhá strana
dotazník národní porady -- druhá strana

VYSLECHNĚME JEDEN DRUHÉHO!

PORADA

O ŽIVOTĚ

PO PANDEMII

1 Jsou tací, podle kterých se po pandemii svět v mnoha ohledech změnil, začalo nebezpečnější období. Maďarsko je potřeba posílit, aby mohlo čelit novým výzvám. Podle jiných bude vše opět tak, jako před pandemií, čili tohle potřeba není. CO SI MYSLÍTE VY?

a) Začalo nebezpečnější období, Maďarsko je potřeba posílit b) Svět se vrátí do starých kolejí, tohle potřeba není


2 Jsou tací, kteří říkají, že k posílení Maďarska je třeba začít se zvýšením minimální mzdy. Minimální mzdu je třeba zvýšit na 200 000 forintů [pozn. ke dnešku zhruba 14 280,- Kč], protože i tohle zajistí, že z hospodářského růstu budou mít podíl nejen podniky, ale i maďarští lidé. Podle jiných to potřeba není. CO SI MYSLÍTE VY?

a) Minimální mzdu je třeba zvýšit jak nejrychleji možno b) Teď minimální mzdu potřeba zvyšovat není


3 Jsou tací, kteří říkají, že Maďarsko lze posílit, pokud poskytneme ústavní ochranu podporám rodin, nízkým daním z příjmu a důchodům, aby tyto po dobu krize ani vláda nemohla lidem odebrat. Podle jiných to potřeba není, nechť lidé zaplatí ceny hospodářských krizí. CO SI MYSLÍTE VY?

a) Je důležité, aby podpory rodin, důchody a nízké daně z příjmu dostaly ústavní ochranu b) Těmto opatřením není potřeba poskytovat ústavní ochranu


4 Jsou tací, kteří říkají, že k posílení Maďarska by bylo důležité, abychom usilovali o to, aby Maďarsko mělo v rámci Evropy nejnižší daně z příjmu. Podle jiných to potřeba není, měli bychom se vrátit k politice Gyurcsányovy doby [pozn. Ferenc Gyurcsány byl premiérem v letech 2004-2009] a měli bychom zvýšit daně. CO SI MYSLÍTE VY?

a) Musí se dosáhnout toho, aby Maďarsko mělo v rámci Evropy nejnižší daně z příjmu b) Měli bychom se vrátit k politice Gyurcsányovy doby, daně je potřeba spíš zvýšit


5 Jsou tací, kteří navrhují, že pokud se vládě podaří zvednout hospodářský růst nad 5,5%, aby rodiče vychovávající děti dostali zpět daně, které v roce 2021 zaplatili (do výše průměrného platu), jelikož právě oni na sobě měli během pandemie největší zátěž. Podle jiných to potřeba není. CO SI MYSLÍTE VY?

a) Nechť rodiče vychovávající děti dostanou zpět daně, které v roce 2021 zaplatili (do výše průměrného platu) b) Není třeba další podpory rodičů vychovávajích děti a rodin


6 Jsou tací, podle kterých se má prodloužit úvěrové moratorium ze září 2021 do července následujícího roku, aby ty rodiny a podniky, které jsou na něm závislí, byly i nadále uvolněny ze splácení úvěru. Podle bank to potřeba není, úvěrové moratorium se má zrušit a všichni mají splatit. CO SI MYSLÍTE VY?

a) Úvěrové moratorium se má pro ty, co jsou na něm závislí, prodloužit b) Banky mají pravdu, úvěrové moratorium se má zrušit


7 Brusel bude po pandemii znovu zneužívat svojí moci, zahájí soudní řízení proti naší vlasti, aby Maďarům vnutil svou vůli. Jsou tací, kteří si myslí, že Maďarsko má rozepře přijmout a hájit svoje zájmy. Podle jiných má Maďarsko ustoupit Bruselu. CO SI MYSLÍTE VY?

a) Maďarsko má v každé rozepři hájit svoje zájmy b) Měli bychom ustoupit Bruselu


8 Brusel nám chce vnutit nové daně, aby výdaje na znečištění životního prostředí způsobené multinacionálními podniky a změnu podnebí nechal zaplatit maďarskými rodinami skrz vyšší režijní náklady. CO SI MYSLÍTE VY?

a) Nechť velké multinacionální podniky zaplatí cenu svých činností ničících životní prostředí b) Cenu znečištění životního prostředí musí zaplatit i rodiny


9 Organizace financované Györgyem Sorosem zahájily proti Maďarsku širokorámcový mezinárodní útok kvůli zákonu o ochraně dětí. Tento zákon zakazuje na děti mířenou propagandu se sexuálním obsahem ve školkách, školách a médiích přístupných dětem. CO SI MYSLÍTE VY?

a) Je správné, že zákon omezuje na děti mířenou sexuální propagandu b) Na děti mířená propaganda se sexuálním obsahem nepředstavuje riziko, proto je zbytečné ji zakazovat


10 György Soros po pandemii znovu napadne Maďarsko, protože Maďaři jsou proti ilegální migraci. Jsou tací, podle nichž je třeba vzdorovat tlakům sorosovských organizací, podle jiných by Maďarsko mělo v migrační rozepři ustoupit. CO SI MYSLÍTE VY?

a) Maďarsko by mělo vzdorovat tlakům sorosovských organizací b) Měli bychom v migrační rozepři ustoupit


11 V dobách pandemií podle mnohých představuje obrovské nebezpečí, pokud každý může svobodně přicestovat do Maďarska. Je třeba udržet možnost toho, aby v případě vypuknutí nových pandemických vln bylo možno předepsat pandemická omezení a aby ze zemí postižených pandemiemi bylo možno vstoupit do Maďarska pouze se zdravotním vízem. Podle jiných pandemie skončila a je třeba zajistit možnost volného přicestování neomezeně z každé země. CO SI MYSLÍTE VY?

a) Je potřeba předpis o zdravotním vízu, pokud někdo chce do Maďarska přicestovat ze země postižené pandemií b) Pandemie skončila a je třeba zajistit možnost volného přicestování neomezeně z každé země


12 Podle bruselských úředníků a organizací Györgye Sorose se v letech po pandemii musí urychlit dovoz přistěhovalců. Migranti přicházející přes moře se musí povinně rozdělit mezi evropské státy. Vláda Maďarska nepodporuje žádné povinné rozdělování. Podle vládního stanoviska se i po pandemii mají migranti přijímat pouze na dobrovolné bázi a není možné je povinně rozdělovat mezi unijní státy. CO SI MYSLÍTE VY?

a) Povinné rozdělování není potřeba, ani jedinému státu není možné migranty vnutit b) Musíme vyhovět bruselským očekáváním a i do Maďarska se mají přijmout přistěhovalci


13 Jsou tací, podle kterých je ve dvou popandemických letech potřeba protipandemický migrantSTOP. Hranice se musejí před migranty zcela uzavřít, protože mohou do Maďarska zavléci novější virové mutace [pozn. nejednozačnost toho, zda zavlékají hranice či migranti, je přítomna i v původním maďarském textu]. Podle bruselských úředníků není možno odmítnout příjem uprchlíků dorazivších během pandemie. CO SI MYSLÍTE VY?

a) V prvních dvou letech po pandemii je potřeba protipandemický migrantSTOP b) Přistěhovalci dorazivší během pandemie se mají přijmout


14 Během pandemie bylo zjevné, že na mezinárodním trhu vzniknul velký boj o vakcíny. Jsou tací, podle kterých se v čase pandemií musí tato zranitelnost zastavit, a je proto potřeba maďarská továrna na vakcíny. Podle jiných to potřeba není. CO SI MYSLÍTE VY?

a) Je potřeba maďarská továrna na vakcíny b) Maďarská továrna na vakcíny potřeba není, stačí se spoléhat na vakcíny nabízené zahraničím


Zpětné zaslání dotazníku je zadarmo. Uzávěrka odeslání: 25. srpna 2021.

Rozhořčuje vás ilegální přistěhovalectví?
Rozhořčuje vás ilegální přistěhovalectví?
Zlobí vás Brusel?
Zlobí vás Brusel?
Obáváte se, že se vrátí Gyurcsányovy časy?
Obáváte se, že se vrátí Gyurcsányovy časy?
Zvedli byste minimální mzdu?
Zvedli byste minimální mzdu?
Bojíte se o vaše děti kvůli sexuální propagandě?
Bojíte se o vaše děti kvůli sexuální propagandě?
György Soros se znovu chystá do útoku?
György Soros se znovu chystá do útoku?
Vyplňte národní poradu!
Vyplňte národní poradu!

Připraveno z pověření maďarské vlády.